Hỏi/ Thắc mắc - MathType 7.4 không chạy trong PowerPoint 2019? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc MathType 7.4 không chạy trong PowerPoint 2019?

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT
Mở MathType không lên hay là Powerpoint không lên vậy em?
 

bumblebee21

Rìu Sắt Đôi
Bạn miêu tả rõ hơn đi, mình đang dùng bản 7.4 với office 2019, mình có thể giúp bạn
 

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Xin các bác tư vấn, cháu cài MathType 7.4 trên office 2019, nhưng khi mở PowePoin thì không mở được, Xin các bác hướng dân, tư vấn cháu xin cám ơn
- Bạn có dùng bản Cr@ck không? nếu dùng có thể do bản đó lỗi.
- Bạn thử cách khắc phục theo từng bước như sau:
+ Gỡ bản MT đang cài trên máy;
+ Tải bản mới nhất từ trang chủ tại đây;
+ Cài lại MT với key trial của bạn Hamano tạo (lưu file sau dưới dạng file .reg và chạy):

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\JavaSoft\Prefs\com\wiris\editor\license\]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\JavaSoft\Prefs\com\wiris\editor\license\]
"/Cv/E/C81+j/Rw/U/E6ws/Znt/Os/K/Q=="="11/M/P/Ir/Y/B/S/P/Pr/Q/L/Ny/T9s4/Iw=="
"/Mz/Bhef/D/Q/Hs30/U6/F/Pdl/R/Xsg=="="/S/Zd8c/Ai/Z/A83028s6/Kn/Gf/M/Q=="
"vi/L/M7/K/Hb/C/O/A/K/X9uuis/O1/J/A=="="/S/Zd8c/Ai/Z/A80\\/O/S/C/Vgp\\0/P/Q=="
"wm/U/C/Y/T/Nz5/Tw="="/Wna/F/W3q/I/Yp/V\\lj/Dedai56/Ur/Wpf/P/Kpl/Soh/A/Z/Qe\\6hit3ym\\6m5sp/B/B/Q=="
"x/W/Yrj/M/Db/Bds="="104z/W8rbqpw5\\/Qz0/C/Q/Opu/Dj/B5b/Dwsy77"

- Cá nhân mình vẫn dùng bản MT 6.9d (bản full với key: MTWE691-011188-zkj8p chạy tốt với office 365 và 2019)

116.png
 

ngocanh2017

Búa Đá
Bác Tran Quang Ha ơi giúp cháu cháu cài lại bản MathType 7.4.4 từ trang chủ nhưng khi mở PowePoin của office 2019 thì nó báo như vầy
hinh 1.PNG


và bấm ok thì nó hiện thoại như vầy

hinh2.PNG


Mong Bác giúp cháu. Cháu cài lại MathType 6.9d thì cả Word cũng bị luôn
 


Top