Hỏi/ Thắc mắc - Màn hình trắng ZALO PC | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Màn hình trắng ZALO PC

Long Sao


Junior Moderator
Hi all,

Mình đang dùng bản ZALO PC mới nhất, tuy nhiên hôm nay mở ra thì nó lại ra màn hình thế này. Mọi hôm vẫn dùng bt. Đã bóc bản cũ & cài mới, mà k dc. Bạn nào biết chỉ dùm nhé. Cảm ơn nhiều:


Post hình qua google photo hoặc công cụ up load ảnh của diễn đàn hoặc hostting khác đi nhé. Không truy cập để xem trực tiếp ảnh được. Báo lỗi cần xin quyền truy cập để xem ảnh bạn đăng. bạn xem lại dùm cái nhé
 

dichken

Gà con
xem mãi không thấy trắng đoạn nào
 

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
Bạn upload lại cái hình để mọi người biết lỗi gì còn giúp nhé.
 

minghoanh

Gà con
cũng bị tương tự nha, trắng ... không co j để xem đâu , trắng tinh, không link không ảnh, không bóng mờ
 


Top