Chia sẻ - Macrium Site Manager v.8.0.6503 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Macrium Site Manager v.8.0.6503

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
cQFFzHz.jpg


Macrium Site Manager –Chương trình này giúp việc triển khai số lượng lớn các đại lý sao lưu điểm cuối Macrium Reflect dễ dàng hơn nhiều và quản lý chúng từ một vị trí trung tâm, tiết kiệm cả thời gian và công sức của người quản lý.

Sử dụng quy trình 4 bước được xác định rõ ràng, phần mềm này cho phép Quản trị viên CNTT khám phá và nhóm các PC và Máy chủ trên mạng, xác định ai và cái gì sẽ được sao lưu, chỉ định lịch trình và chính sách lưu giữ cũng như quản lý kho lưu trữ sao lưu.

Quản lý sự kiện toàn diện, cảnh báo và ghi nhật ký bảo mật được bao gồm và có thể truy cập thông qua giao diện người dùng dựa trên trình duyệt. Kiến trúc tận dụng các công nghệ Microsoft Windows thường được sử dụng và không yêu cầu kỹ năng chuyên môn để cài đặt và cấu hình.

Features
• User-friendly interface
• Easily identify and solve problems
• Easy to install and configure
• Allows browsing of images in repository
• And much more..

What New :

8.0.6503 - 2022-01-12​

Added

 • Added Windows Server 2022 version to Computers page display.
 • Added support for proxy servers to MultiSite connection (HTTP/S with CONNECT or SOCKS)
Changed

 • Update Agent backup engine to Macrium Reflect 8 version 8.0.6392. See here for details
 • Improved the MultiSite Remote View connection to be faster and more reliable
 • Added TCP keepalives to Agent connections to improve behaviour when connecting via NAT routing or firewall
 • Added re-evaluation of any Agent user scripts before connection and on hardware/IP change to facilitate VPN detection
Fixed

 • Fixed extensive startup delays for clients with 50+ inaccessible domain providers.
 • Fixed crash dump cleanup code not removing some old crash dumps
 • Fixed unusual crash on startup when Windows takes over 10 seconds to bind a listen socket during Windows startup
 • Fixed bug causing multiple event log events when an Agent with an active backup disconnects
 • Fixed MultiSite Remote View of the licenses page not working

Title Release: Macrium.Site.Manager.v.8.0.6503
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows

Download:

Cr@ck :

 
Top