Mã độc liên quan đến COVID-19 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Mã độc liên quan đến COVID-19

Hacker Is Real

Hãy like thay vì post thanks ❤❤❤!
Ngày 16/2, CATP. Hà Nội cảnh báo về một số mã độc "núp bóng" tài liệu về COVID-19 (nCoV) dưới dạng các tập tin.

Trước đó, qua công tác điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội phát hiện thông tin việc phát tán mã độc "núp bóng" các tập tài liệu liên quan đến COVID-19. Các mã độc này cho phép hacker làm hư hại, chỉnh sửa hoặc sao chép dữ liệu, thậm chí can thiệp vào hoạt động của máy tính hoặc mạng máy tính của người dùng.0

Các đối tượng sẽ sử dụng thông tin này như mồi nhử để thực hiện các hành vi phạm tội, phát tán mã độc dưới dạng tên: Worm.VBS.Dinihou.r; Worm.Python.Agent.;UDS:DangerousObject.Multi.Generic;Trojan.WinLNK.Agent.gg;Trojan.WinLNK.Agent.ew;HEUR:Trojan.WinLNK.Agent.gen;HEUR:Trojan.PDF.Badur.b…

Nhằm tránh trở thành nạn nhân của những mã độc trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân tránh truy cập các liên kết nghi vấn liên quan tới COVID-19 (nCoV), trừ những thông tin được đăng tải bởi các cơ quan chính thống và từ những nguồn tin đáng tin cậy.

Ngoài ra, người dùng nên chủ động trang bị những giải pháp bảo mật, cài đặt phần mềm diệt virus để tránh những mối đe dọa từ mã độc, nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống thông tin trên mạng.
 


Top