Hỏi/ Thắc mắc - Lỗi hao nguồn chờ ở iPhone 7 Plus anh em nào bị chưa ạ? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Lỗi hao nguồn chờ ở iPhone 7 Plus anh em nào bị chưa ạ?

Ngo Minh

Gà con
chẳng là e có đập hộp 1 con 7P ở TGDĐ nhưng nó mắc lỗi hao nguồn chờ. Nghĩa là tắt màn hình nó vẫn hao pin. qua đêm sụt ~15% (e canh từ 0-7h sáng). con trc đã bị và dc bên cửa hàng đổi cho con khác xài thời gian đầu rất ok tới vừa hết 1 tháng là bị y chang. e có mang qua trung tâm bảo hành apple thì họ giữ máy lại kiểm tra rồi. k biết có anh em nào gặp lỗi này chưa và có anh em nào đã từng bảo hành ở đây rồi có thể cho em biết chất lượng dịch vụ dc k ạ?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Top