Linh tinh videos, tất cả những điều xảy ra quanh ta và trên thế giới: | Page 666 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Linh tinh videos, tất cả những điều xảy ra quanh ta và trên thế giới:

boduc

Rìu Chiến Chấm

Bến Tre: Con nghiện dùng kim tiêm đe dọa 3 nữ sinh để cướp điện thoại | THDT​


Hành vi này có thể gây tổn hại đến tính mạng người khác. Nếu ở nước ngoài, cảnh sát rút súng ra gọi lớn: buông ống tiêm xuống nếu không tôi bắn và ba lần nếu hắn không nghe thì một viên bay ngay vào đầu liền. Còn ở đây thì hiếm gặp người biết rút súng vào hoàn cảnh này.
 
Top