Linh tinh videos, tất cả những điều xảy ra quanh ta và trên thế giới: | Page 254 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Linh tinh videos, tất cả những điều xảy ra quanh ta và trên thế giới:

thuyanbui

Rìu Chiến Bạc Chấm

CATS! TALENTED Cats On America's Got Talent Are FELINE Good! | Amazing Auditions​


Chương trình tìm kiếm tài năng đã được xác định trước. Xem một hồi thấy chán, cứ màn nào cũng há hốc miệng ra và ngạc nhiên chưa nhưng rồi cũng vào ô "mất lượt". Cuối cùng chỉ có những nhà tài trợ đượuc vào ô "đi tiếp".
 

thuyanbui

Rìu Chiến Bạc Chấm

Ngẩn Người Trước Vẻ Đẹp Hoang Dã Hút Hồn Giới Người Mẫu Của Tuyệt Tình​

Cốc​


Vậy mà cũng làm clip này được. Có thấy sự hoang dã của cảnh vật đâu ngoài trừ những con đường khó đi mà xem cũng chả biết nó ở đâu. Quảng cáo thì không phải, giới thiệu du lịch thì không rõ địa danh và đường đi cụ thể, tra google maps thì bó tay.
 
Top