Linh tinh videos, tất cả những điều xảy ra quanh ta và trên thế giới: | Page 256 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Linh tinh videos, tất cả những điều xảy ra quanh ta và trên thế giới:

thuyanbui

Rìu Chiến Bạc Chấm

15 Largest Sinkholes Caught on Camera​


Rất nhiều công nghệ khoa học ra đời dẫn con người lên tận Sao Hỏa thám hiểm nhưng chưa ai tìm ra được cái đuôi của những hố sụt này ta. Hy vọng một ngày nào khoa học tìm ra để người mất của đến đấy tìm lại những gì của mình bị hút mất.
 

thuyanbui

Rìu Chiến Bạc Chấm

Even King Cobra Is Afraid of This Snake Killer​


Con rắn quay đầu lại nói: Bà nội ngồi yên để con kéo đi vòng vòng...
Con chồn bực mình nói: Mi kéo ta đi kiểu gì vậy mà sao cứ siết quanh người ta làm sao ta thở đây.
Con rắn nói: đó là thắt dây an toàn đó bà nội, không thích tôi thả bà xuống, bà tự đón taxi nhe.

Con rắn thả con chồn xuống và vọt lẹ, nó nghĩ: bả ở trên lưng mình mà bả cắn một phát vào ót thì có mà tiêu.
 
Top