"Lễ tốt nghiệp" đầu tiên bằng ô tô sẽ được tổ chức tại Sri Lanka | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

"Lễ tốt nghiệp" đầu tiên bằng ô tô sẽ được tổ chức tại Sri Lanka

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User

Tại một trường học của Anh ở Colombo, thủ đô của Sri Lanka, một "lễ tốt nghiệp" đã được tổ chức để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới và để duy trì khoảng cách xã hội.

Học sinh tốt nghiệp lớp 13 sẽ đến trường bằng ô tô riêng và nhận bằng theo thứ tự.

Nếu cuộc chiến với coronavirus mới kéo dài trong một thời gian dài, một buổi lễ tốt nghiệp có thể phổ biến ở bất kỳ quốc gia nào.

dịch bởi google xin lỗi nếu có lỗi ;)
Nguồn
 

Modelo

Rìu Chiến
Ở các nước khác học xong lớp 12 là ra trường rồi, sao nưóc này học đến lớp 13 mới tôt nghiệp vậy???
 


Top