Lễ hội Búa nổ ở Mexico với chất nổ và búa tự chế (+18) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lễ hội Búa nổ ở Mexico với chất nổ và búa tự chế (+18)

pepePE

Rìu Chiến Vàng

S.R.-Quản trị viên-Người điều hành xem lại video số 2 trong trường hợp cần xóa video đó
.pepePE

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----

CẢNH BÁO: Video này chứa những hình ảnh có thể ảnh hưởng đến độ nhạy của một số người


Một lễ hội ở San Juan de la Vega, Guanafat, Mexico, nơi một chất nổ tự chế là hỗn hợp lưu huỳnh và clorat được dùng vồ đập xuống đất để phát nổ.

Không có nghi ngờ gì rằng nó là nguy hiểm, nó đã được kỷ niệm trong hơn 300 năm.

Đoạn video thứ hai là từ năm 2020, khi 43 người bị thương.

Lưu ý rằng có một người bị thương ở chân và máu chảy khá nhiều.

Văn bản được dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt với Google Dịch
Tôi cảm thấy sự bất tiện của những từ bị dịch sai

xem phần còn lại của bài viết
http ://www . kotaro269 . com/articles/61954.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Top