Thông tin Game - King of Fighters '95 chính chủ SNK Corporation đã có trên thiết bị di động, có thể chơi online cùng người khác. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thông tin Game King of Fighters '95 chính chủ SNK Corporation đã có trên thiết bị di động, có thể chơi online cùng người khác.

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
Về cơ bản, King of Fighters '95 sẽ vẫn giữ nguyên hầu như mọi thứ từ bản gốc và chỉ được chỉnh sửa lại để phù hợp hơn khi chơi trên các thiết bị di động, đặc biệt là cải thiện về chất lượng đồ họa. Ngoài ra, nhà phát triển còn bổ sung thêm chế độ trực tuyến để chúng ta có thể chơi cùng bạn bè hoặc những người chơi khác trên toàn cầu.

king-of-fighter-95-mobile-TECHRUM-cover06ca9cd4b4f89818-1b1dcbc4bd6c0711d.jpeg


Hiện tại, bạn có thể trải nghiệm cảm giác ngày xưa bằng cách tải game này ở cả iOS và Android, tuy nhiên có tính phí là 99.000đ. Được cái là đánh online được, thôi mình về chơi offline đây :rolleyes:
 


Bài Viết Mới

Top