[Game Android] Cùng nhau nuôi Rồng - Libra Dragon | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[Game Android] Cùng nhau nuôi Rồng - Libra Dragon

desperadovn

Búa Gỗ Đôi
LIBRA DRAGON
Mình đang chơi game Libra Dragon. Game này được viết trên nền Blockchain và nó cũng có ví tiền và tiền của nó là LDT (Libra Dragon Token)

Và nếu giới thiệu thêm người chơi bằng link liên kết tải ứng dụng, thì cả 2 đều được cộng thêm 2.5 LDT

Nếu bạn thích thì có thể vào Link liên kết Download Game để cùng chơi và tham gia cộng đồng Libra Dragon Group trên Telegram.


Khi click vào Link thì sẽ cần kết nối với Facebook và Download game trực tiếp Link từ trang chủ hoặc Play Store. Sau khi cài đặt và chạy game lần đầu sẽ xuất hiện cửa sổ đăng nhập vào Facebook.

Sau khi đăng nhập xong thì bạn và mình đã nhận được mỗi người 2.5 LDT. Và bắt đầu chơi như hình bên dưới!

1595254144903.jpg


Hướng dẫn:
0 - Danh sách xếp hạng và đạt được số LDT trong ngày
1 - Mỗi 60' bạn Login vào để nhận tiền mua Rồng nâng cấp tại số 6
2
- Vòng quay may mắn, nhận được Rồng - LDT - Tiền mua Rồng để nâng cấp. Mỗi ngày quay Free được 5 lần (Xem 5 lần quảng cáo) hoặc quay 5 lần mất phí 0.2LDT để quay liên tục
3 - Tổng tiền nhận được mỗi lần Login - Quay may mắn - Nhận tiền 60' - Xem 5 lần quảng cáo
4
- Thùng rác (hoàn lại một ít tiền) nếu vô tình bạn mua quá nhìu con cấp nhỏ. Vì cấp Rồng càng cao thì Rồng cần mua để nâng cấp (6) cũng cao.
5 - Shop mua Rồng (chưa kích hoạt)
6 - Rồng mua để nâng cấp (cấp Rồng nguyên liệu sẽ nâng cao khi Rồng đang nuôi cấp cũng cao)
7 - Nhiệm vụ cần làm đạt được 4 chú Rồng huyền thoại. Mỗi con có 1 tính năng khác nhau.
8 - Bảng chính (Nuôi Rồng)
9 - Danh sách những người chơi khi click vào Link giới thiệu.
10 - Bảng cài đặt cá nhân + Wallet ID

1595253859143.jpg
 


Top