Giveaway - Key Iobit Uninstaller 10, Driver Booster 8 miễn phí 1 năm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giveaway Key Iobit Uninstaller 10, Driver Booster 8 miễn phí 1 năm

nvt2010

Búa Gỗ Đôi
Nhân sự kiện BlackFriday 2020, hãng phần mềm IObit tung ra chương trình quay số may mắn nhận key Iobit Uninstaller 10 và Key Driver Booster 8 bản quyền miễn phí 1 năm.
Các giải thưởng nhận được:
  • 1 thẻ Amazon.com eGift $1000
  • 1 thẻ Amazon.com eGift $500
  • 4 thẻ Amazon.com eGift $100
  • 5 thẻ Amazon.com eGift $20
  • 1 Key Iobit Uninstaller 1 năm
  • 1 Key Driver Booster 1 năm
Các bạn truy cập vào đây để quay số may mắn:

Ở giao diện chương trình các bạn nhấn vào Win A Prize Now! và nhấn vào nút GO! trong vòng quay để bắt đầu quay số.
Sau khi quay xong chương trình sẽ hiện một cửa sổ và hiển thị thông tin giải thưởng của bạn. Bạn chỉ cần nhập địa chỉ email và tên và nhấn Send the Prize Now để chương trình gửi phần thưởng vào hộp thư của bạn.
 
Top