Giveaway - KeepSolid Passwarden miễn phí 1 năm - Quản lý mật khẩu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giveaway KeepSolid Passwarden miễn phí 1 năm - Quản lý mật khẩu

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
KeepSolid Passwarden
KeepSolid Passwarden được thiết kế để sử dụng mật khẩu mạnh, lưu trữ chúng một cách an toàn và bảo vệ thông tin nhạy cảm của người dùng.

2020-10-15_10-39-55.jpg


Đây là một ứng dụng đa nền tảng, có nghĩa là tất cả lưu trữ an toàn (nơi lưu trữ tất cả mật khẩu và dữ liệu khác) được tạo ra bởi người dùng và tất cả thông tin bên trong chúng sẽ có sẵn cho họ bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào từ bất kỳ thiết bị nào. Với KeepSolid Passwarden, bạn có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu này với những người dùng khác một cách an toàn nhất có thể. Cũng có thể xuất mật khẩu người dùng từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như trình duyệt hoặc kho mật khẩu khác và nhập chúng vào các cửa hàng khác của chúng tôi.

Tải xuống và cài đặt ứng dụng trên máy tính, thiết bị di động hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt của bạn:
Sử dụng mã trong Redeem a code, mỗi cái có giá trị trong 6 tháng giấy phép:
 


Top