JD.com ra mắt hoạt động kinh doanh bất động sản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

JD.com ra mắt hoạt động kinh doanh bất động sản

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Ngày 22/05/2020 Hôm nay , Tập đoàn bất động sản JD và Tập đoàn Zhongjun đã ký một thỏa thuận chiến lược tại Bắc Kinh. Tập đoàn Zhongjun trở thành nhà phát triển bất động sản đầu tiên mở gian hàng hàng đầu tiên của riêng mình trong hệ thống thương mại điện tử JD.

20200522_142003_907.jpg


JD.com cho biết thông qua sự hợp tác này, 1.000 lô bất động sản đầu tiên thuộc tài sản của Tập đoàn Zhongjun, Bắc Kinh "Zhongjun · Cloudview Terrace", sẽ được sử dụng riêng cho các kênh JD và được ra mắt chính thức trên JD.com từ ngày 1/6.

Hệ thống bất động sản tự điều hành của JD.com sẽ kết hợp việc cung cấp trực tiếp cho các nhà phát triển vào hệ thống tự vận hành của JD.com theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa JD.com và nhà phát triển. Jingdong sẽ đảm bảo giá của tòa nhà trong nửa năm , người dùng có thể hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc trong khoảng thời gian quy định.
 


Top