Giveaway - iTop PDF Pro v3 - 1 năm bản quyền: chỉnh sửa PDF Đơn giản, mạnh mẽ và đầy đủ tính năng cho Windows PC | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway iTop PDF Pro v3 - 1 năm bản quyền: chỉnh sửa PDF Đơn giản, mạnh mẽ và đầy đủ tính năng cho Windows PC

Whale

Rìu Vàng

iTop PDF Pro v3 - 1 năm bản quyền: chỉnh sửa PDF Đơn giản, mạnh mẽ và đầy đủ tính năng cho Windows PC​


banner-pic.png

1. Thông tin​

  • Tên sản phẩm: iTop PDF Pro v3
  • Website: pdf.itopvpn.com
  • Loại bản quyền: 12-THÁNG
  • Nền tảng: Windows 11/10/8/7
  • Tải về: Windows
Mã:
https://www.itopvpn.com/downloadpdf?a_aid=612f4750a4377&chan=pdfaff&data1=pdfaff&data2=pdfaff

2. Hướng dẫn lấy tài khoản 12 THÁNG​


Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm


Bước 2: Nhập Email + Mật khẩu sau để kích hoạt bản quyền: (Lưu ý: Vui lòng kích hoạt bản quyền càng sớm càng tốt.)

HKFjEKP.gif


Bước 3: Hoàn thành

3. Giới thiệu:​


pdf-box0.png

Chỉnh sửa PDF mượt mà
iTop PDF có nhiều công cụ chỉnh sửa cho phép bạn chỉnh sửa và cập nhật tệp PDF của mình một cách nhanh chóng. Với phần mềm chỉnh sửa PDF trực quan này, bạn có thể sửa đổi bất kỳ nội dung nào một cách dễ dàng hơn nhiều.

Chỉnh sửa văn bản, hình ảnh và liên kết
Chú thích, vẽ và đánh dấu
Di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ đối tượng nào

pdf-box1.png

Chuyển đổi PDF sang bất kỳ định dạng nào
iTop PDF có thể nhanh chóng chuyển đổi các tệp PDF sang và từ Word, Excel và PPT với chất lượng cao . Ngoài ra, với trình chuyển đổi OCR , bạn có thể nhận dạng và trích xuất văn bản từ hình ảnh và tệp PDF được quét. Tải xuống và sử dụng miễn phí trình chuyển đổi PDF mạnh mẽ này.

Chuyển đổi PDF sang Word với định dạng chính xác
Chuyển đổi hình ảnh và PDF được quét thành văn bản bằng OCR

pdf-box2.png

Hợp nhất & Chia tách
iTop PDF cho phép bạn nhanh chóng kết hợp nhiều trang PDF thành một tệp PDF duy nhất. Bạn có thể linh hoạt thêm, xóa, sắp xếp lại các trang trước khi gộp chúng thành một. iTop PDF cũng cho phép bạn chia một tài liệu PDF thành nhiều tệp PDF mới. Bạn có thể dễ dàng trích xuất các trang đã chọn từ tệp PDF gốc và nhận tệp PDF mới bao gồm các trang đã chọn.

pdf-box3.png

Nén PDF
Trình nén PDF của iTop PDF có thể giúp giảm phần lớn kích thước PDF mà không làm giảm chất lượng của nó. Tất cả các tệp PDF của bạn có thể được nén nhanh chóng bằng cách tải tệp lên và nhấp vào “nén”. Mức độ nén có thể được thay đổi từ “ kích thước nhỏ nhất với chất lượng tốt ” hoặc “kích thước trung bình với chất lượng tốt nhất”.

pdf-box4.png

Bảo vệ tài liệu PDF
iTop PDF có thể bảo vệ PDF theo nhiều cách khác nhau để sử dụng riêng tư và bí mật. Đầu tiên, nó cho phép bạn mã hóa các tệp PDF bằng mật khẩu trong trường hợp vi phạm dữ liệu. Bạn cũng có thể tìm kiếm và chọn văn bản hoặc hình ảnh trong PDF, sau đó biên tập lại chúng để ẩn dữ liệu nhạy cảm. Ngoài ra, bạn có thể thêm hình mờ vào tệp PDF để nhanh chóng bảo vệ nội dung có bản quyền có giá trị.
 

Trong Le

Rìu Vàng
chỉ thích cài nào mà "lai tem" thôi, khỏi phải tìm key tiếp.
dùng được vài năm rồi cập nhật.
 

Whale

Rìu Vàng
chỉ thích cài nào mà "lai tem" thôi, khỏi phải tìm key tiếp.
dùng được vài năm rồi cập nhật.
 


Top