Tin tức điện thoại - iOS 13 sập nguồn, treo máy vì lỗi 'text bomb' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tin tức điện thoại iOS 13 sập nguồn, treo máy vì lỗi 'text bomb'

mer_nuit968

Búa Đá
Hôm nay , trên internet đang lan truyền chuỗi ký tự có thể làm thiết bị iOS như iPhone, iPad có thể bị treo hoặc khởi động lại khi tiếp nhận chúng.

textboomb.jpg

Đây là lỗi có tên “text bomb”, thiết bị sẽ đột ngột sập nguồn và khởi động lại khi những chuỗi ký tự xuất hiện trên thanh thông báo của iOS 13 hoặc iPadOS 13. Nghiêm trọng hơn có thể khiến thiết bị bị mắc kẹt trong trạng thái re-spring một cách liên tục. Cụ thể các ký tự này gồm có biểu tượng cảm xúc hình lá cờ của nước Ý , virus và một vài ký tự ngôn ngữ Sindhi.


Theo thông tin trên Reddit, thông điệp các ký tự không đúng định dạng này lần đầu tiên xuất hiện trên các tin nhắn từ Telegram, và gần đây xuất hiện trên Twitter. Không rõ ứng dụng nhắn tin cụ thể nào gây ra lỗi, nhưng ghi nhận thực tế cho thấy lỗi sập nguồn sẽ xảy ra khi thanh thông báo xuất hiện và có nội dung là các ký tự nói trên.
Vào năm 2018, iOS cũng gặp sự cố tương tự khi nhận các tin nhắn có chứa ký tự ngôn ngữ Telugu. Có thể Apple sẽ sửa lỗi này trong phiên bản cập nhật sắp tới . Để đối phó tạm thời với sự cố này người dùng có thể tắt chức năng thông báo cho các ứng dụng nhắn tin, hoặc vô hiệu hóa chế độ xem trước nội dung thông báo để giảm thiểu khả năng gây lỗi của textboomb.
 


Top