Hướng dẫn - Hướng dẫn nhận 30tb gg one đến 2091 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Hướng dẫn nhận 30tb gg one đến 2091

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tuankudo

Rìu Sắt


Các bác chuẩn bị 1 thẻ visa, hoặc tk momo cũng được. Không cần có tiền trong tài khoản, chỉ là để add thanh toán tạm thời cho GG thôi.
Video e làm hướng dẫn cơ bản các bác cứ mò 5% hoặc 6% đổi thành 3% và 1% (Hoặc 0% trong video) như Update 1 của e là đc (Clip nhận trial 1 năm nên khác)

Update 1: Cho các bác dễ làm hơn
Trial 6T >> 30TB 3% >> 2TB/năm 1% >> 30TB 3% >> 5TB/năm 1% >> 30TB 3%

Luôn lấy Token mới mỗi lần nâng hoặc hạ lại nhé

Các bác hiểu nôm nà là " Đầu tiên chọn trail 6T xong nâng lên 30tb, lại hạ xuống 2tb để nâng thời gian. Rồi lại nâng lên 30tb. Rồi lại hạ xuống 5tb để nâng thời gian lên 2091. Rồi lại nâng lên 30Tb.
Cái 1% là hạ để nâng thời hạn
Cái 3% là Bug giữ nguyên thời hạn lúc hạ khi nâng :))
Nguồn Nghiện Trick
 

Attachments

  • g1.png
    g1.png
    117.4 KB · Lượt xem: 40,386

vandang1995

Gà con
Sợ bị quét bay acc thôi.
 

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
Lưu ý với các bạn là:
- Chỉ nên dùng mail phụ để đăng ký, lách luật kiểu này rủi ro cao.
- Không nên lưu gì quan trọng lên đấy, chỉ dùng như là dự phòng. Nếu sống được qua tuần trăng, thì tạo fam rồi thêm acc phụ này vào.
- Nhắc lại điều 1, Chỉ nên dùng mail phụ để đăng ký
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.


Top