Học sinh lớp 2 tặng lợn tiết kiệm cho chương trình chống dịch Covid 19 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Học sinh lớp 2 tặng lợn tiết kiệm cho chương trình chống dịch Covid 19

Thaomyks0701

Rìu Vàng
Chiều 03/4/2020 em Phạm Khắc Ngọc Bảo, học sinh lớp 2C trường Tiểu học Tam Cường đã gửi tặng chương trình phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã Tam Cường, thông qua UBMTTQVN xã Tam Cường 01 con lợn tiết kiệm trị giá 2.854.000 đồng.
Em Bảo chia sẻ: “Cháu có nuôi 02 con lợn tiết kiệm, 1 con đầy, 1 con vơi, được sự động viên của mẹ cháu (chị Trần Thị Non), cháu mang tặng chương trình phòng chống dịch bệnh của xã 1 con lợn đầy”.
Được biết em Bảo không được may mắn như bao trẻ em khác, bố em mất khi em chưa đầy 1 tuổi, em sống với ông bà ngoại đã già, mẹ đi làm xa để nuôi em. Một tấm lòng đẹp và đáng trân trọng của hai mẹ con em Bảo
2764.png

91663266_2855634231170589_6454108975594995712_n.jpg_nc_cat104_nc_sidb9115d_nc_ohcp3fUMWjHamEAX9KwmVo_nc_htscontent-hkg3-1.jpg

92541751_2855634321170580_6587809933129940992_n.jpg_nc_cat105_nc_sidb9115d_nc_ohcQAZF1lE-kmsAX9JelZI_nc_htscontent-hkg3-1.jpg

92169663_2855634334503912_4332071978031644672_n.jpg_nc_cat110_nc_sidb9115d_nc_ohc7oE2sPAVraYAX_NqRX8_nc_htscontent-hkg3-2.jpg

91607045_2855634211170591_1030190035279806464_n.jpg_nc_cat104_nc_sidb9115d_nc_ohcwSQxDhDlFB0AX9DmcmJ_nc_htscontent-hkg3-1.jpg

91380699_2855634224503923_3015810985962242048_n.jpg_nc_cat108_nc_sidb9115d_nc_ohcBJHj2PpyvGgAX8ucRMC_nc_htscontent-hkg3-1.jpg


Cre: An Lương
 


Top