Hình ảnh một số quốc gia trên thế giới Tuyên truyền ngăn chặn dịch Covid 19 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hình ảnh một số quốc gia trên thế giới Tuyên truyền ngăn chặn dịch Covid 19

NEXTVNZ

NEXTVNZ
Ấn Độ

Ấn Độ phong tỏa toàn quốc, cảnh sát mang roi phạt người vi phạm. Theo đúng quy định, người vi phạm có thể chịu án phạt đến 2 năm tù và xử phạt tài chính.


Philippin

Đây là cách chính phủ Philippines khuyên người dân không nên ra đường trong thời điểm này.

"Bạn chọn ở Nhà hay chọn Chui vào Hòm"

 
Top