PM Việt hóa & Portable - HextoString Phần mềm Chuyển mã Hex tới Văn Bản madein tự làm cho member | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Việt hóa & Portable HextoString Phần mềm Chuyển mã Hex tới Văn Bản madein tự làm cho member

hoangtam88882

Búa Gỗ Đôi
HexToString phần mềm chuyển trực tiếp mã hex thành văn bản để mọi người nhanh chóng lấy được link hoặc nội dung văn bản. Chức năng phần mềm chỉ đơn giản vậy. Phần mềm không cần cài đặt chỉ cần nhấn vào là chạy thôi.
2024-02-12_124009.jpeg

*****Lưu ý: Phần mềm được code bằng autoit do mình tự code nên các bác yên tâm nha. Về phần có thể bị cảnh báo hoặc tự xóa là do autoit hay bị nhận dạng nhầm lẫn.
link tải:
 
Sửa lần cuối:

tranhuulong9x

Rìu Sắt
Không có em Link à bác
 

rkdcs93

Gà con
VIP User
Lâu rồi không đụng vào AutoIT, nhìn code của bạn làm mình hoài niệm một thời vọc vạch quá, haha. Cảm ơn bạn.
 


Top