Google ra mắt tiện ích mở rộng theo dõi chi tiết quảng cáo cho Chrome | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Google ra mắt tiện ích mở rộng theo dõi chi tiết quảng cáo cho Chrome

baongocdc

Rìu Vàng
Nó cho thấy các nhà quảng cáo, số lượng quảng cáo trên mỗi trang và dữ liệu cá nhân được sử dụng.


Steve Dent / Engadget

- Google đã phát hành một tiện ích mở rộng Chrome có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách bạn đang được các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu. Được gọi là Quảng cáo minh bạch nổi bật, nó hiển thị số lượng quảng cáo đang tải trên một trang, các nhà quảng cáo và công ty công nghệ quảng cáo có mặt và dữ liệu cá nhân (nhân khẩu học, tiếp thị lại, sở thích, vị trí, v.v.) đang được sử dụng để phục vụ những mục quảng cáo.

- Phần mở rộng Quảng cáo minh bạch quảng cáo (Alpha) mới dành cho Chrome là một phần trong sáng kiến đang diễn ra của Google nhằm giúp mọi người thấy rõ hơn về dữ liệu được sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo và kiểm soát nhiều hơn dữ liệu đó, Google đã viết trong phần mô tả trên cửa hàng Chrome của mình.

- Google lưu ý rằng phiên bản đầu tiên này chỉ hiển thị thông tin về các quảng cáo do Google cung cấp đã triển khai Lược đồ tiết lộ quảng cáo của Google, và không phải các quảng cáo của bên thứ ba khác. Lược đồ đó được mô tả để giúp tất cả các nhà quảng cáo tiết lộ cách họ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, theo trang Github của Google. Theo thời gian, Google cũng hy vọng [phần còn lại của ngành] sẽ kết hợp Lược đồ tiết lộ quảng cáo vào quảng cáo của họ.

- Ngoài việc hiển thị thông tin quảng cáo, tiện ích mở rộng còn hiển thị cho tất cả các công ty và dịch vụ có sự hiện diện trên trang, bao gồm các mạng phân phối nội dung hoặc nhà cung cấp phân tích. Nó cung cấp một liên kết đến chính sách bảo mật của mỗi công ty, cho thấy cách mỗi người thu thập và lưu trữ dữ liệu người dùng. Lưu ý rằng tiện ích mở rộng có thể hoạt động khác nhau ở các khu vực bên ngoài Hoa Kỳ - một số người Châu Âu có thể thấy các nhà quảng cáo và số lượng quảng cáo, nhưng không có bất kỳ thông tin theo dõi cá nhân nào.

- Việc mở rộng là một phần trong nỗ lực của Google để tăng tính minh bạch của quảng cáo và có lẽ ngăn chặn các luật định hướng bảo mật hơn nữa như luật GDPR của EU. Đồng thời, Google đang cố gắng thay thế hệ thống quảng cáo "miền tây hoang dã" hiện tại bằng cách loại bỏ dần cookie của bên thứ ba và giới thiệu công nghệ chặn quảng cáo mới giúp lọc quảng cáo sai trong khi cho phép quảng cáo tốt. Đồng thời, nó đã giới thiệu một bộ thay đổi cho Chrome để ngăn chặn các trình chặn quảng cáo hoạt động hiệu quả, nhằm giúp các trang web dựa vào quảng cáo.

- Tiện ích mở rộng mới rất hữu ích, nhưng những tiện ích khác như Ghostery cung cấp thông tin chi tiết hơn về trình theo dõi, quảng cáo và thông tin khác, đồng thời cung cấp cho bạn khả năng chặn chúng. Một tùy chọn khác là trình duyệt Brave, cũng hiển thị và chặn thông tin theo dõi, đồng thời cho phép bạn truy cập vào các tùy chọn duyệt web riêng tư hơn.
 


Top