Google One AI Premium bổ sung quyền truy cập Gemini Advanced cho Gmail, Docs | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Google One AI Premium bổ sung quyền truy cập Gemini Advanced cho Gmail, Docs

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
Untitled-1caeabceebbb6da41.jpeg


Vài tuần trước, Google đã tiết lộ Gemini Advanced , một mô hình AI tổng quát mới có sẵn thông qua gói đăng ký Google One mới có tên Google One AI Premium. Nó có giá 19,99 USD một tháng và bao gồm quyền truy cập vào 2TB dung lượng lưu trữ đám mây. Hôm nay, Google đã công bố các tính năng mới cho gói mới, bao gồm cả việc bổ sung việc sử dụng Gemini Advanced vào bộ phần mềm năng suất của mình.Trong một bài đăng trên blog , Google cho biết Gemini AI sẽ có thể được truy cập trực tiếp trong Gmail, Docs, Slides, Sheets và Meet khi mua gói Google One AI Premium. Điều đó có nghĩa là người dùng Gmail có thể yêu cầu Gemini giúp viết một tin nhắn cụ thể hoặc yêu cầu Docs tạo bản nháp cho dàn ý. Gemini cũng có thể được sử dụng để giúp tạo ngân sách gia đình trong Trang tính hoặc để soạn thảo bản trình bày trong Trang trình bày.

Ngoài quyền truy cập vào Gemini trong các ứng dụng đó, Google One AI Premium vẫn cung cấp 2TB bộ nhớ đám mây, cùng với VPN, các tính năng chỉnh sửa bổ sung trong Google Photos, cách giám sát web đen và các tính năng nâng cao hơn của Google Workspace. Bạn sẽ có thể chia sẻ tất cả các tính năng này với tối đa năm người khác.

Mặc dù gói mới này thường có giá 19,99 USD một tháng nhưng Google sẽ cho phép những người chưa đăng ký gói Google One sử dụng Google One AI Premium miễn phí trong hai tháng . Hiện nó đã được tung ra ở 150 quốc gia nhưng hiện tại nó chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Hôm nay, Google cũng đã thông báo rằng AI Duel của họ giờ đây sẽ được đổi tên thành Gemini for Workplace . Nó cũng tiết lộ rằng họ đang tung ra Gemini Business, một kế hoạch mới dành cho các công ty và tổ chức nhỏ hơn nhưng vẫn muốn truy cập Gemini for Workplace. Giá của gói mới là 30 USD/tháng cho mỗi người dùng, bằng mức giá của Copilot dành cho Microsoft 365 .
 

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
Test thử Gemini Advanced

screenshot_1708568921bee264f55a8e42e4.png
 
Sửa lần cuối:


Top