Hỏi/ Thắc mắc - Gỡ symantec khi không biết mật khẩu? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Gỡ symantec khi không biết mật khẩu?

canhdt

Gà con
tình hình mang laptop vào samsung làm chương trình và bên it họ cài mấy phần mềm quản lý cái máy của mình trong đó có symantec. oái oăm là mang máy về rồi mình mới biết là các thiết bị lưu trữ cắp cổng USB đều không hiện. Gỡ thì nó đòi password, mấy cái pass mặc định không được.
Cao thủ nào chỉ cách gỡ nó với ạ, chứ bjo không cắm thiết bị nhớ ngoài qua USB được.
 

Eddie Phan

Búa Gỗ
Máy công ty mình cũng vậy, IT trên tổng họ cài SEP dẫn đến nhiều bất tiện quá nên mình gỡ luôn.
Bạn vào run gõ smc -stop sau đó bấm Enter nếu không có hỏi mật khẩu là được. Còn nếu có hỏi thì xóa cái key smcexit trong regedit đi rồi làm lại bước 1. Rồi gỡ bình thường thôi.
Edit: cách này mình search đâu đó trên mạng rồi nhớ mang máng vậy thôi chứ không cụ thể lắm. Nếu không được thì bạn tìm cách khác vậy.
 

canhdt

Gà con
Máy công ty mình cũng vậy, IT trên tổng họ cài SEP dẫn đến nhiều bất tiện quá nên mình gỡ luôn.
Bạn vào run gõ smc -stop sau đó bấm Enter nếu không có hỏi mật khẩu là được. Còn nếu có hỏi thì xóa cái key smcexit trong regedit đi rồi làm lại bước 1. Rồi gỡ bình thường thôi.
Edit: cách này mình search đâu đó trên mạng rồi nhớ mang máng vậy thôi chứ không cụ thể lắm. Nếu không được thì bạn tìm cách khác vậy.
máy cảu mình không làm theo cách này được bạn ơi! huhu
 

vodailam

Gà con
Máy công ty mình cũng vậy, IT trên tổng họ cài SEP dẫn đến nhiều bất tiện quá nên mình gỡ luôn.
Bạn vào run gõ smc -stop sau đó bấm Enter nếu không có hỏi mật khẩu là được. Còn nếu có hỏi thì xóa cái key smcexit trong regedit đi rồi làm lại bước 1. Rồi gỡ bình thường thôi.
Edit: cách này mình search đâu đó trên mạng rồi nhớ mang máng vậy thôi chứ không cụ thể lắm. Nếu không được thì bạn tìm cách khác vậy.
Mình làm theo hướng dẫn của bạn và thành công. Cảm ơn rất nhiều.
 


Bài Viết Mới

Top