Giveaway UBI30 Ubisoft tặng game Assassin’s Creed III một trong 7 game miễn phí hàng tháng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway UBI30 Ubisoft tặng game Assassin’s Creed III một trong 7 game miễn phí hàng tháng

Administrator

Administrator
Để chào mừng sự kiện kỷ niệm 30 năm của Ubisoft . Club Ubisoft quyết định tặng cung cấp cho bạn bảy trò chơi dành cho PC . Mỗi tháng một trò chơi mới sẽ được tiết lộ và tặng miễn phí. Bạn có thể lữu trữ mãi mãi bản quyền được tặng đó
Nhanh tay lên , các trò chơi đang được tặng miễn phí trong thời gian hạn chế. Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản Ubisoft

Trong tháng này Ubisoft đang tặng bản game PC Assasin's Creed III

30657184604_826d3ac543_o.png

Để tải về các bạn cần đăng ký một tài khoản Ubisoft và cài đặt phần mềm Uplay là xong

31460690696_3d825a5858_o.png


31498199265_26311a2e8f_o.png


31127236440_9c4d28e0a0_o.png


31351837222_fcbe12ba35_o.png


31460753876_c566c1f3f3_o.png


Clink vào đây để tham gia chương trình kỷ niệm 30 năm của Ubisoft
https://club.ubisoft.com/en-GB/ubi30

Chúc các bạn chơi game vui vẻ

Dinh Quang Vinh​
 


Top