Hỏi/ Thắc mắc - Giúp mình về art money với | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Giúp mình về art money với

TekMonts

Búa Đá Đôi
Không được bạn ơi. Cả khi mình đóng băng nó. Vào game thay đổi giá trị xong ra ngoài artmoney cũng bị thay đổi theo luôn
Thử xài CheatEngine đi bạn, nếu đóng băng ko được thì bạn xem cái nào đọc đến địa chỉ đó, bạn thay đổi thành địa chỉ chứa số bạn muốn.
 

loichanvu

Gà con
Thử xài CheatEngine đi bạn, nếu đóng băng ko được thì bạn xem cái nào đọc đến địa chỉ đó, bạn thay đổi thành địa chỉ chứa số bạn muốn.
CheatEngine cũng vậy bạn ơi. Đổi xong nó nhảy về số cũ.
 

loichanvu

Gà con
Thử xài CheatEngine đi bạn, nếu đóng băng ko được thì bạn xem cái nào đọc đến địa chỉ đó, bạn thay đổi thành địa chỉ chứa số bạn muốn.
Mình hack exp thành công. Chỉ có chỉ số ngân lượng này không được
 

TekMonts

Búa Đá Đôi
Mình hack exp thành công. Chỉ có chỉ số ngân lượng này không được
Bạn thử theo cách thay vì sửa trực tiếp, thì hãy tìm số mà nó sẽ cộng thêm.
Ví dụ vật phẩm A bán được 50 lượng thì bạn tìm và chỉnh sửa sao cho nó thành 999999999 lượng (dùng group search)
 

loichanvu

Gà con
Bạn thử theo cách thay vì sửa trực tiếp, thì hãy tìm số mà nó sẽ cộng thêm.
Ví dụ vật phẩm A bán được 50 lượng thì bạn tìm và chỉnh sửa sao cho nó thành 999999999 lượng (dùng group search)
Thanks bạn. Mà cái này mình chưa biết dùng. Vì thường mình mình 1 số, sau đó thay đổi nó và lọc để tìm địa chỉ của nó. Hình như ý bạn là tìm số cộng thêm là số cố định, nên mình không biết cách lọc.
 

TekMonts

Búa Đá Đôi
Thanks bạn. Mà cái này mình chưa biết dùng. Vì thường mình mình 1 số, sau đó thay đổi nó và lọc để tìm địa chỉ của nó. Hình như ý bạn là tìm số cộng thêm là số cố định, nên mình không biết cách lọc.
ví dụ bạn vào cửa hàng bán đồ nó hiện giá và số lượng, bạn chọn bán 1 cái thì nó hiện 50, 2 cái nó hiện 100, thì bạn tìm theo số nó hiện ấy
 

loichanvu

Gà con
ví dụ bạn vào cửa hàng bán đồ nó hiện giá và số lượng, bạn chọn bán 1 cái thì nó hiện 50, 2 cái nó hiện 100, thì bạn tìm theo số nó hiện ấy
Thanks bạn. Mình làm được rồi. Mình hack số lượng 1 món đồ. Rồi tăng nó lên 10000, bán vào shop lấy tiền. Hihi
 


Top