Giúp em Photoshop với ạ? - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giúp em Photoshop với ạ?

VoDanhPhD

Rìu Vàng Đôi
- Tưởng ai, thì ra là: Wilson Nhật Anh ! ?
Em này thì thiếu gì ảnh ! Lên mạng đầy cái ảnh đẹp "thẳng đầu" ! ?
Đi chỉnh cái ảnh này vừa tốn công vừa mệt xác !
{EMO_039}
 
Top