Giải pháp toàn diện cho hậu đại dịch Covid-19 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giải pháp toàn diện cho hậu đại dịch Covid-19

baongocdc

Rìu Vàng
- Như tiêu đề bài viết, sau khi chứng kiến bùng nổ dịch trên toàn cầu một cách nhanh chóng, thị trường tài chính bốc hơi, các tài sản trú ẩn được giới nhà giàu săn lùng mua vào, một số nước có động thái ngừng xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo an ninh lương thực...
- Không đứng trên phương diện vĩ mô. Nhưng vi mô thì các cá nhân cũng như gia đình nên có các biện pháp nào phù hợp để ứng phó "SAU" đại dịch này, khi mà khả năng tình trạng suy thoái kinh tế và thất nghiệp hiển hiện trước mắt. Mời các Anh, Chị, Em, bà con cô bác cùng thảo luận.
 

tregiengchan

Rìu Sắt
Thất nghiệp hay đóng cửa nhà máy xí nghiệp chỉ là tạm thời thôi bác.
Hết dịch là mọi thứ sẽ vào guồng quay của nó ngay.
Tỷ lệ thương vong chủ yếu xảy ra ở ngoài độ tuổi lao động.

Theo tôi, không có gì phải lo hết. :p
 

baongocdc

Rìu Vàng
- Nếu được như bác @tregiengchan nói thì tốt quá, giờ phần dự phòng cho tương lai còn ít quá do em đang đầu tư mà lỡ thất nghiệp thì căng thẳng quá. Tiêu dùng xã hội đang ở mức giảm sâu nên không kích thích sản xuất được.
 


Top