Chia sẻ - Ghost Win 10 Pro 2009 Full Soft v6.0 Nhanh Mượt Nhẹ 2020 by 21AK22 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Ghost Win 10 Pro 2009 Full Soft v6.0 Nhanh Mượt Nhẹ 2020 by 21AK22

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc
Lần này không làm dạng TBI nữa hả bạn? với lại bản No Soft bạn tích hợp vào file ISO phải không?
 

LeTony

Búa Gỗ
a tạo bản ghost all main không cần xài easy sysprep như thế nào vậy ạ, bung xong là vô thẳng user luôn không cần phải tạo user mới nữa hay quá
 


Top