Chia sẻ - (Ghost - Legacy) Windows 8.1 Pro Lite x64 - Bản Win Siêu Mượt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ (Ghost - Legacy) Windows 8.1 Pro Lite x64 - Bản Win Siêu Mượt

JackyPC

Búa Gỗ
Đã lượt bỏ app (PC Settings, Bing, OneDrive, Travel, v.v)
Thêm một số reg tweak tối ưu
Có cài đặt sẵn Mem Reduct dọn dẹp cho ram nó chạy nhẹ hơn
Tích hợp StartIsBack+ (Dành cho ông nào thấy khó chịu với cái start screen mặc định trên windows 8.1)
Tích Hợp NetFramework 3.5 & DirectPlay
Tắt một số service cho máy chạy mượt hơn

Screenshots:
Screenshot (11)-min.jpg


Screenshot (7)-min.jpg


Screenshot (8)-min.jpgScreenshot (9)-min.jpg


Screenshot (6)-min.jpg


Screenshot (12)-min.jpgScreenshot (10)-min.jpg


Download: https://drive.google.com/file/d/1CGv9auwkSSnyyrO-q5kY83XXYhC_FPFa/view?usp=sharing
MD5: E2B7CF26D0F5123860F01847AAC01CF2
 
Sửa lần cuối:

SenDalat9x

Rìu Sắt
Link ko down đc bác ơi. :)))
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
Bạn bật chế độ Hiệu năng cao thì máy nào chẳng mượt kkk, dù gì cũng cám ơn bạn.
 


Top