Game Miễn Phí - Game Chiến Thuật H5 Miễn Phí - Monster Rush | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Game Miễn Phí Game Chiến Thuật H5 Miễn Phí - Monster Rush

hoanghai24

Búa Gỗ
Game Chiến Thuật H5 Miễn Phí - Monster Rush

LINK CHƠI GAME: https://metaph5.com/game/monster-rush
TRANG CHỦ: metaph5.com

Game Chiến Thuật H5 Miễn Phí - Monster Rush
Vương quốc xinh đẹp của bạn đang bị tấn công bởi những binh đoàn quái vật lông lá. Chúng không hung dữ lắm nhưng to khổng lồ. Nhiệm vụ của bạn là bật các công tắc tấn công từ các tòa thấp ở hai bên đường. Các vũ khí trong tháp sẽ được bắn ra để tiêu diệt lũ quái vật. Càng lên các cấp độ cao, nhiều loại quái vật mới sẽ xuất hiện càng nhiều hơn. Bên cạnh đó lựa chọn vũ khí để sử dụng cũng nhiều hơn. Hãy nhanh tay hạ gục trước khi chúng xâm nhập được vào vương quốc nhé.

Game Chiến Thuật H5 Miễn Phí - Monster Rush
Cách chơi:

Nhấn vào tòa tháp, lựa chọn vũ khí để tấn công binh đoàn quái vật. Khi quái vật trong phạm vi bắn mới có thể kích hoạt bắn vũ khí.

Game Chiến Thuật H5 Miễn Phí - Monster Rush
Metaph5.com
 


Top