Phần mềm khác - FZ Link Checker v1.8.3 free - Tool check link Google Drive, Fshare, Zippyshare cho người viết blog/wordpress | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác FZ Link Checker v1.8.3 free - Tool check link Google Drive, Fshare, Zippyshare cho người viết blog/wordpress

phanminhtai

Gà con
Hello cả nhà, nhằm thu gọn việc kiểm tra link download cho website/blog nên mình đã viết ra tool này: Tool check link google drive, fshare, zippyshare cho người viết blog/wordpress

Trên một trang web không ít thì nhiều sẽ có link download tài nguyên. Vấn đề khó khăn là làm sao quản lý các link này một cách có hiệu quả?

Để dễ quản lý các link này, mình tạo một file text, cứ một cặp 2 dòng liên tiếp nhau: dòng 1 là link bài viết, dòng 2 là link download.

Cái hay của việc quản lý theo cách trên là một ngày đẹp trời, bạn muốn quét xem trong toàn bộ các bài viết của mình, có link nào die để thay thế link mới. Bằng việc sử dụng tool dưới đây, chỉ với 1 click, buông chuột đi nhâm nhi tách cà phê, quay lại xem danh sách các bài viết có link die, cuối cùng là fix link download. Việc này sẽ giúp loại bỏ quá trình thử mở từng bài, click vào link download trong bài viết để xem nó có hoạt động không.

Tool được viết bằng python và đảm bảo hoàn toàn sạch, cả nhà có thể download và xem phiên bản mới nhất ở đây:

View hidden content is available for registered users!


slider_image.png


Input là các list link gồm link bài viết và link download được ngăn cách nhau bởi dấu ngắt dòng
Output sẽ là bài viết có link download bị lỗi để tiện fix hơn

Còn các luồng và thêm nhiều tính năng cả nhà đọc trong link download mình đã cung cấp ở trên nhé!

Tool mới viết nên còn nhiều thiếu sót, rất mong cả nhà góp ý để tool hoàn thiện hơn!
 
Sửa lần cuối:


Top