Dungeons 2 - Đang miễn phí , nhanh tay tải về | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Dungeons 2 - Đang miễn phí , nhanh tay tải về

Administrator

Administrator
icon1.png
Dungeons 2 - Đang miễn phí , nhanh tay tải về

34472615551_f0aa69ceee_o.jpg


Dungeons 2 là game chiến lược, mô phỏng quản lý được phát triển bởi Realmforge Studios và được xuất bản bởi Kalypso Media Digital. Đây là phần tiếp theo của Dungeons và Dungeons The Dark Lord. Hãy kiểm soát người hùng Dungeon Lord, xây dựng một mạng lưới các hang động độc đáo và đáng sợ, tuyển dụng một đội quân của những sinh vật đáng sợ, chỉ huy hai phe phái mới trong Dungeons 2. Chuẩn bị để bảo vệ vương quốc của bạn chống lại những người anh hùng đang tìm cách xâm nhập vào lãnh địa của các bạn, xua quân lên trên mặt đất để tiến hành chiến tranh trên các thành phố của con người và sử dụng 'Hand of Terror' để điều hành đám tay sai của bạn. ( nguồn internet)

Hiện nay game chị giá 30 USD này đang free trên steam. Để nhận key kích hoạt các bạn làm theo các bước sau

- Tải và cài steam về tại đây https://store.steampowered.com/about/
- Tạo một tài khoản steam để kích hoạt key giveaway Dungeons 2

Sau khi đã có steam trên máy tính để nhận key GIFT bạn vào trang web giveaway tại đây https://www.humblebundle.com/store/dungeons-2

- Đăng ký account mới hoặc đăng nhập tài khoản nếu đã có

34472806881_923bbd4760_o.png

- Add to cart ( chọn mua ) sau đó chọn CHECKOUT và nhấn GET IT FOR FREE

34441346962_463ba62703_o.png

Chọn REDEEM ON STEAM bạn sẽ được như hình trên , bạn còn hơn 1 ngày để nhận game free

34441434592_078a922ce1_o.png

Bạn sẽ nhận được link nhận key kích hoạt trên steam qua email tài khoản của bạn


Bây giờ là sang bước kích hoạt key trên steam

34472846261_c4a0d685d4_o.png

Trên steam vào mục Add Game chọn Activate a Pruduct on Steam và làm theo các bước sẽ được như hình trên

34217205830_5cbf3b9b9d_o.png

Sau khi activate xong tiến hành cài đặt và chơi game


Chúc các bạn chơi vui vẻ

Dinh Quang Vinh sưu tầm
 


Top