Hỏi/ Thắc mắc - Dùng tài khoản nordvpn share có an toàn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Dùng tài khoản nordvpn share có an toàn

win100cc

Búa Gỗ
Chào các bác như tiêu đề mình viết, mình được share tài khoản nordvpn để sử dụng. Và câu hỏi đặt ra là liệu mình dùng tài khoản đó có bị dò rỉ thông tin gì không? hay nên mua acc mới để sử dụng ạ, thanks các bác. Mình gà về vấn đề bảo mật nên đăng hỏi các pro cho cao kiến ạ
 

Hamano Kaito

Moderator
Rò rỉ gì bạn ? Bản thân Nord nó là 1 Phần Mềm VPN nhưng nó có tuy thủ quy tắc VÀNG hay ko thôi
Tài khoản là dùng để kết nối đến máy chủ và fake IP. Tài khoản nó ko liên quan đến bảo mật, bảo mật ở đây là phần mềm Nord mà bạn dùng kìa
------
Những tài khoản Nord mà bạn dùng đa số điều bị rò rỉ ra ngoài với nhiều lý nhưng tóm gọn lại là TK ko liên quan gì đến bảo mật hết cả. Chỉ phần mềm mới cần phải quan tâm
 

win100cc

Búa Gỗ
Rò rỉ gì bạn ? Bản thân Nord nó là 1 Phần Mềm VPN nhưng nó có tuy thủ quy tắc VÀNG hay ko thôi
Tài khoản là dùng để kết nối đến máy chủ và fake IP. Tài khoản nó ko liên quan đến bảo mật, bảo mật ở đây là phần mềm Nord mà bạn dùng kìa
------
Những tài khoản Nord mà bạn dùng đa số điều bị rò rỉ ra ngoài với nhiều lý nhưng tóm gọn lại là TK ko liên quan gì đến bảo mật hết cả. Chỉ phần mềm mới cần phải quan tâm
vâng thank bác, vậy là cứ yên tâm dùng thôi
 

inti8

Rìu Sắt Đôi
Tài khoản bị khóa
Một mình VPN bảo vệ bạn trước các gián điệp hoặc tin tặc, nhưng không chống lại các cuộc tấn công từ các tệp độc hại được giới thiệu mà bạn có thể thực thi.
Sử dụng VPN với Antivirus sẽ còn hiệu quả hơn nữa.
Nhưng trên hết, đừng đến những địa điểm nguy hiểm.
 


Top