PM Hệ thống - DriverPack Solution Offline v17.10.14-20035 Full - Bộ cài đặt driver offline cho máy tính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống DriverPack Solution Offline v17.10.14-20035 Full - Bộ cài đặt driver offline cho máy tính

tongcongminhac4

Rìu Sắt
Đã update link download và Version: 17.10.14-21080 (Ngày 27/8/2021)
- DriverPack Solution Offline Full v17.10.14-21080 là phiên bản mới nhất của phần mềm Driverpack Solution. Đây là phần mềm cài driver cho máy tính tốt nhất thế giới mà bất kỳ một kỹ thuât viên nào cũng cần phải có. Phần mềm này không những cài driver cho máy tính mà còn cài driver camera máy in.... Tất cả những driver của mọi dòng máy tính điều tập hợp ở đây. Khi mà bạn không thể tìm được driver máy tính cho máy của bạn thì đây đúng là phần mềm bạn đang tìm kiếm.

Trang chủ: https://drp.su/en/info/driverpack-offline
Download: ~26GB

Fshare: Mega: Torrent: Hỗ trợ:
 • Windows XP
 • Windows 7 (x86/x64)
 • Windows 8 (x86/x64)
 • Windows 8.1 (x86/x64)
 • Windows 10 (x86/x64)
 • Windows 11
Ngôn ngữ:
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
 • Và nhiều ngôn ngữ khác
Ưu điểm
 • Giao diện thân thiện và trực quan
 • Quá trình tìm kiếm và cài đặt hoàn toàn tự động
 • Không phải hàng Tàu nên an tâm sử dụng
 • Phân loại điều khiển công nghệ thông minh
 • Một số chế độ cài đặt (đối với một chuyên mới làm quen)
 • Đa ngôn ngữ : Tiếng Anh, Nga, Ukraina, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Hà Lan, Lithuania
 • Kiểm tra sự sẵn có của các phiên bản mới của phần mềm (nhanh chóng và miễn phí nâng cấp)
Tính năng
 • Hiệu quả và nhanh chóng tìm kiếm các Driver
 • Cài đặt Driver trên hầu như bất kỳ máy tính, chỉ cần một vài phút
 • Tự động nhận diện và cài đặt được các Driver cho các hệ điều hành không có trên trang chủ
 • Tìm kiếm và tải về các Driver mất tích từ Internet, theo các thông số thiết lập của Driver
 • Nhanh chóng cập nhật các thiết lập hiện tại của Driver được cài đặt cho các phiên bản mới hơn
 • Hỗ trợ trong việc tạo ra và sử dụng các Driver cơ sở dữ liệu riêng của bạn
17041.jpg

17042.jpg
 
Sửa lần cuối:
Thanks
 

Duy Tu

Búa Gỗ Đôi
2,1Gb cũng nặng rồi, tưởng mình hoa mắt, dụi mắt mấy lần vẫn 21,5gb , nản ko muốn download :eek:
 

blackarm

Gà con
- DriverPack Solution Offline Full v17.10.14-20035 là phiên bản mới nhất của phần mềm Driverpack Solution. Đây là phần mềm cài driver cho máy tính tốt nhất thế giới mà bất kỳ một kỹ thuât viên nào cũng cần phải có. Phần mềm này không những cài driver cho máy tính mà còn cài driver camera máy in.... Tất cả những driver của mọi dòng máy tính điều tập hợp ở đây. Khi mà bạn không thể tìm được driver máy tính cho máy của bạn thì đây đúng là phần mềm bạn đang tìm kiếm.

Trang chủ: https://drp.su/en/info/driverpack-offline
Download: ~21,5GB
No quote
No quote
No quote
MD5: A77957CC6D09409C84F5ACC345F11682
SHA-1: D823CDAE9FEF1A1D7B0D6CE21E2FA1E77C92EAD1

Hỗ trợ:
 • Windows XP
 • Windows 7 (x86/x64)
 • Windows 8 (x86/x64)
 • Windows 8.1 (x86/x64)
 • Windows 10 (x86/x64)
Ngôn ngữ:
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
 • Và nhiều ngôn ngữ khác
Ưu điểm
 • Giao diện thân thiện và trực quan
 • Quá trình tìm kiếm và cài đặt hoàn toàn tự động
 • Không phải hàng Tàu nên an tâm sử dụng
 • Phân loại điều khiển công nghệ thông minh
 • Một số chế độ cài đặt (đối với một chuyên mới làm quen)
 • Đa ngôn ngữ : Tiếng Anh, Nga, Ukraina, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Hà Lan, Lithuania
 • Kiểm tra sự sẵn có của các phiên bản mới của phần mềm (nhanh chóng và miễn phí nâng cấp)
Tính năng
 • Hiệu quả và nhanh chóng tìm kiếm các Driver
 • Cài đặt Driver trên hầu như bất kỳ máy tính, chỉ cần một vài phút
 • Tự động nhận diện và cài đặt được các Driver cho các hệ điều hành không có trên trang chủ
 • Tìm kiếm và tải về các Driver mất tích từ Internet, theo các thông số thiết lập của Driver
 • Nhanh chóng cập nhật các thiết lập hiện tại của Driver được cài đặt cho các phiên bản mới hơn
 • Hỗ trợ trong việc tạo ra và sử dụng các Driver cơ sở dữ liệu riêng của bạn
cám ơn bạn nhiều
 

Sniper

Búa Gỗ
- DriverPack Solution Offline Full v17.10.14-20035 là phiên bản mới nhất của phần mềm Driverpack Solution. Đây là phần mềm cài driver cho máy tính tốt nhất thế giới mà bất kỳ một kỹ thuât viên nào cũng cần phải có. Phần mềm này không những cài driver cho máy tính mà còn cài driver camera máy in.... Tất cả những driver của mọi dòng máy tính điều tập hợp ở đây. Khi mà bạn không thể tìm được driver máy tính cho máy của bạn thì đây đúng là phần mềm bạn đang tìm kiếm.

Trang chủ: https://drp.su/en/info/driverpack-offline
Download: ~21,5GB
No quote
No quote
No quote
MD5: A77957CC6D09409C84F5ACC345F11682
SHA-1: D823CDAE9FEF1A1D7B0D6CE21E2FA1E77C92EAD1

Hỗ trợ:
 • Windows XP
 • Windows 7 (x86/x64)
 • Windows 8 (x86/x64)
 • Windows 8.1 (x86/x64)
 • Windows 10 (x86/x64)
Ngôn ngữ:
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
 • Và nhiều ngôn ngữ khác
Ưu điểm
 • Giao diện thân thiện và trực quan
 • Quá trình tìm kiếm và cài đặt hoàn toàn tự động
 • Không phải hàng Tàu nên an tâm sử dụng
 • Phân loại điều khiển công nghệ thông minh
 • Một số chế độ cài đặt (đối với một chuyên mới làm quen)
 • Đa ngôn ngữ : Tiếng Anh, Nga, Ukraina, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Hà Lan, Lithuania
 • Kiểm tra sự sẵn có của các phiên bản mới của phần mềm (nhanh chóng và miễn phí nâng cấp)
Tính năng
 • Hiệu quả và nhanh chóng tìm kiếm các Driver
 • Cài đặt Driver trên hầu như bất kỳ máy tính, chỉ cần một vài phút
 • Tự động nhận diện và cài đặt được các Driver cho các hệ điều hành không có trên trang chủ
 • Tìm kiếm và tải về các Driver mất tích từ Internet, theo các thông số thiết lập của Driver
 • Nhanh chóng cập nhật các thiết lập hiện tại của Driver được cài đặt cho các phiên bản mới hơn
 • Hỗ trợ trong việc tạo ra và sử dụng các Driver cơ sở dữ liệu riêng của bạn
thank you
 

Pham Cong

Rìu Bạc
- DriverPack Solution Offline Full v17.10.14-20035 là phiên bản mới nhất của phần mềm Driverpack Solution. Đây là phần mềm cài driver cho máy tính tốt nhất thế giới mà bất kỳ một kỹ thuât viên nào cũng cần phải có. Phần mềm này không những cài driver cho máy tính mà còn cài driver camera máy in.... Tất cả những driver của mọi dòng máy tính điều tập hợp ở đây. Khi mà bạn không thể tìm được driver máy tính cho máy của bạn thì đây đúng là phần mềm bạn đang tìm kiếm.

Trang chủ: https://drp.su/en/info/driverpack-offline
Download: ~21,5GB
No quote
No quote
No quote
MD5: A77957CC6D09409C84F5ACC345F11682
SHA-1: D823CDAE9FEF1A1D7B0D6CE21E2FA1E77C92EAD1

Hỗ trợ:
 • Windows XP
 • Windows 7 (x86/x64)
 • Windows 8 (x86/x64)
 • Windows 8.1 (x86/x64)
 • Windows 10 (x86/x64)
Ngôn ngữ:
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
 • Và nhiều ngôn ngữ khác
Ưu điểm
 • Giao diện thân thiện và trực quan
 • Quá trình tìm kiếm và cài đặt hoàn toàn tự động
 • Không phải hàng Tàu nên an tâm sử dụng
 • Phân loại điều khiển công nghệ thông minh
 • Một số chế độ cài đặt (đối với một chuyên mới làm quen)
 • Đa ngôn ngữ : Tiếng Anh, Nga, Ukraina, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Hà Lan, Lithuania
 • Kiểm tra sự sẵn có của các phiên bản mới của phần mềm (nhanh chóng và miễn phí nâng cấp)
Tính năng
 • Hiệu quả và nhanh chóng tìm kiếm các Driver
 • Cài đặt Driver trên hầu như bất kỳ máy tính, chỉ cần một vài phút
 • Tự động nhận diện và cài đặt được các Driver cho các hệ điều hành không có trên trang chủ
 • Tìm kiếm và tải về các Driver mất tích từ Internet, theo các thông số thiết lập của Driver
 • Nhanh chóng cập nhật các thiết lập hiện tại của Driver được cài đặt cho các phiên bản mới hơn
 • Hỗ trợ trong việc tạo ra và sử dụng các Driver cơ sở dữ liệu riêng của bạn
 


Bài Viết Mới

Top