Giveaway - DriverMax Pro - Tự động cập nhật driver cho PC | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway DriverMax Pro - Tự động cập nhật driver cho PC

Phần mềm cập nhật driver tự động cho PC. Được sử dụng trên 2.3 triệu thiết bị.

5ociaoi.png

Truy cập trang này để nhận key GiveAway cho riêng bạn:

View hidden content is available for registered users!

Điền thông tin, nhấp "Absenden" (như hình) và làm theo hướng dẫn trong email:

BbodBKD.png

Cuối cùng, kiểm tra email sẽ thấy key gửi về:

y6qUrEM.png

Chỉ còn khoảng 10 giờ cho chương trình GiveAway này nhé. Nhanh tay các bác!

Cám ơn đã đọc.
 

temp0x

Búa Gỗ Đôi
vielen Dank für ihre Registrierung bei DriverMax im Rahmen der Aktion. Mit dem untenstehenden Code können Sie ihre Software aktivieren:

Aktivierungs Code: DMX-COUNTRY-NOT-ALLOWED
Download der Version: DriverMax Download

Besondere Aktion: Sichern Sie sich jetzt die 2-Jahres-Version von DriverMax für weniger als den halben Preis!

K biết là key này có sài dc k nữa @@
 

Bim Sponges

Rìu Vàng
Bỏ check dòng đầu để sau này không phải nhận mail rác và quan trọng là phải dùng VPN sang Đức để nhận key, nếu không sẽ nhận được key DMX-COUNTRY-NOT-ALLOWED (không thể dùng)
 
Sửa lần cuối:

huy19011990

Búa Gỗ
Cái này khuyến mại quanh năm, nó ghi còn hơn 10h vậy thôi chứ không bao h hết hạn đâu.
Cái này muốn nó update driver thì phải fake ip sang Germany nhé, nhìn chung ko ngon :D
 


Bài Viết Mới

Top