Download file từ trình xem pdf online | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Download file từ trình xem pdf online

nguyen9899

Gà con
Xin chào các ace trong nhóm. Chẳng là mình cần tải một số sách được public trên mạng và đọc qua 1 trình đọc pdf online về máy tính đọc cho dễ. Nhưng mà web họ ko cho tải về mà sách thì ko bán ở vn.
ACE có thủ thuật nào tải được hướng dẫn mình nhé. Cảm ơn !


link : https://nuri.iksi.or.kr/e-book/ecatalog5.jsp?Dir=529&catimage=&callmode=admin
<lưu ý :copy link xong dán vào trình duyệt để xem>
 
Sửa lần cuối:

Trong Le

Rìu Bạc
Xin chào các ace trong nhóm. Chẳng là mình cần tải một số sách được public trên mạng và đọc qua 1 trình đọc pdf online về máy tính đọc cho dễ. Nhưng mà web họ ko cho tải về mà sách thì ko bán ở vn.
ACE có thủ thuật nào tải được hướng dẫn mình nhé. Cảm ơn !


link : https://nuri.iksi.or.kr/e-book/ecatalog5.jsp?Dir=529&catimage=&callmode=admin
<lưu ý :copy link xong dán vào trình duyệt để xem>
bạn đọc trực tiếp link đó trên điện thoại hoặc máy tính bảng không được à.
Link đó là link ảnh rời, không phải 1 file PDF nên không tải 1 lần trọn bộ được.
 

malemkhoang

Rìu Vàng Đôi
s003.jpg


s923.jpg


Nếu đúng là thứ đó, bạn làm như sau (trình duyệt FireFox):
1. Cài đặt Add-on: Download All Image tại:
Mã:
https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/save-all-images-webextension/?utm_content=addons-manager-reviews-link&utm_medium=firefox-browser&utm_source=firefox-browser
2. Mở trang của bạn, lật vài trang đầu.
3. Bật "Download All Image", chờ nó tải dữ liệu xong. Bấm nút "Gallery" để mở bảng "thumb" chọn ảnh để tải.
4. Nhấn phải lên ảnh, chọn "sao chép liên kết hình ảnh", dán vào NotePad.
5. Đóng "Download All Image", lật đến trang gần cuối.
6. Bật "Download All Image", sao chép liên kết hình ảnh, dán vào NotePad.
7. Quan sát địa chỉ ảnh thu được để tìm quy luật tên tệp:
Mã:
https://nuri.iksi.or.kr/e-book/catImage/529/s003.jpg
...
https://nuri.iksi.or.kr/e-book/catImage/529/s923.jpg
8. Dựa vào quy luật tên tệp để lập danh sách tải cho IDM hoặc bất cứ công cụ hộ trợ Download nào bạn có.
9. Hiệu chỉnh tên tệp theo số thứ tự tuần tự như của sách và đặt riêng trong một thư mục, đặt tên thư mục theo tên sách.
10. Dùng phần mềm Sumatra để mở thư mục như một tệp PDF chính cống.
11. Dùng chức năng "Save as..." của Sumatra để đóng gói thành PDF.
XONG​
 

nguyen9899

Gà con
s003.jpg


s923.jpg


Nếu đúng là thứ đó, bạn làm như sau (trình duyệt FireFox):
1. Cài đặt Add-on: Download All Image tại:
Mã:
https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/save-all-images-webextension/?utm_content=addons-manager-reviews-link&utm_medium=firefox-browser&utm_source=firefox-browser
2. Mở trang của bạn, lật vài trang đầu.
3. Bật "Download All Image", chờ nó tải dữ liệu xong. Bấm nút "Gallery" để mở bảng "thumb" chọn ảnh để tải.
4. Nhấn phải lên ảnh, chọn "sao chép liên kết hình ảnh", dán vào NotePad.
5. Đóng "Download All Image", lật đến trang gần cuối.
6. Bật "Download All Image", sao chép liên kết hình ảnh, dán vào NotePad.
7. Quan sát địa chỉ ảnh thu được để tìm quy luật tên tệp:
Mã:
https://nuri.iksi.or.kr/e-book/catImage/529/s003.jpg
...
https://nuri.iksi.or.kr/e-book/catImage/529/s923.jpg
8. Dựa vào quy luật tên tệp để lập danh sách tải cho IDM hoặc bất cứ công cụ hộ trợ Download nào bạn có.
9. Hiệu chỉnh tên tệp theo số thứ tự tuần tự như của sách và đặt riêng trong một thư mục, đặt tên thư mục theo tên sách.
10. Dùng phần mềm Sumatra để mở thư mục như một tệp PDF chính cống.
11. Dùng chức năng "Save as..." của Sumatra để đóng gói thành PDF.
XONG​
cảm ơn bro. tôi đã tải được rồi.
 
Sửa lần cuối:


Top