Hỏi/ Thắc mắc - Crash VirtualBox? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Crash VirtualBox?

anhtuVN

Rìu Sắt
Cái Vbox đã lâu ko còn cập nhật, bạn nên cài virtual box trực tiếp thay vì portable thông qua Vbox sẽ không bị
 

AquaVN

Gà con
vbox install mà
Cái Vbox đã lâu ko còn cập nhật, bạn nên cài virtual box trực tiếp thay vì portable thông qua Vbox sẽ không bị
vbox install mà
 

Hamano Kaito

Moderator
Bạn gởi logs này cho Dev của VirtualBox họ sẽ giải quyết nhanh hơn đó bạn.
 


Top