Hỏi/ Thắc mắc - Crash IOS 13?? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Crash IOS 13??

Đoạn text crash ios
Từ bản 13.xx-13.4.1 đều bị anh em có ai thử chưa?
Mình đã thử mấy máy chạy ios13 đều bị.
lỗi này bị trên imess và tn thông thường cheo ip khá lâu,
tùy máy khỏi động lại được,
còn lại phải reset trên phần mềm.
chưa thấy động tĩnh gì từ táo mẻ.
 

Attachments

  • 94331254_2938790179534297_4900149869001310208_o.jpg
    94331254_2938790179534297_4900149869001310208_o.jpg
    50.6 KB · Lượt xem: 6,366

kakaka3

Búa Gỗ Đôi
bác dùng IP mấy đó bác.
Em dùng 8Plus thỉnh thoảng bị. FB mà load nhiều cmt là sẽ bị crash ngay.
nhìn cảnh crash đột ngột làm nhớ hệ điều hành Windows Phone ghê gớm :D
 
bác dùng IP mấy đó bác.
Em dùng 8Plus thỉnh thoảng bị. FB mà load nhiều cmt là sẽ bị crash ngay.
nhìn cảnh crash đột ngột làm nhớ hệ điều hành Windows Phone ghê gớm :D
Cũng 8+ ios 13.1.3 nhưng k bị thế, chị bị tn kia mới sập dơ máy thôi
 


Top