Copilot cho Microsoft 365 bổ sung mẫu GPT-4 Turbo, bỏ giới hạn về lượt và trò chuyện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Copilot cho Microsoft 365 bổ sung mẫu GPT-4 Turbo, bỏ giới hạn về lượt và trò chuyện

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
170548087448910415dc6e03e1a95.jpeg


Chỉ vài ngày trước, Microsoft đã công bố một số tính năng mới và sắp ra mắt cho dịch vụ trợ lý Copilot dành cho Microsoft 365 AI . Tuy nhiên, có vẻ như công ty đã quyết định dành thêm một số thông báo mới cho dịch vụ cụ thể này cho ngày hôm nay.

Trong một bài đăng hôm nay trên blog Microsoft 365 , công ty đã thông báo rằng bắt đầu từ bây giờ, Copilot dành cho Microsoft 365 sẽ cung cấp quyền truy cập ưu tiên vào mô hình ngôn ngữ lớn mạnh mẽ nhất của OpenAI, GPT-4 Turbo. Công ty trước đây đã bổ sung hỗ trợ cho GPT-4 Turbo vào phiên bản Copilot miễn phí. OpenAI lần đầu công bố GPT-4 Turbo vào tháng 11 năm 2023. Nó có cửa sổ ngữ cảnh lớn 128K, có nghĩa là lời nhắc văn bản có thể dài tới 300 trang nếu cần.

Thay đổi mô hình này sẽ áp dụng cho cả phiên bản web, cùng với phiên bản công việc bổ sung dữ liệu có căn cứ từ công việc của chính bạn cũng như những người khác tại doanh nghiệp của bạn. Microsoft cho biết thêm rằng họ hiện đã loại bỏ giới hạn về số lượng cuộc trò chuyện và lượt bạn có thể nhập vào Copilot cho Microsoft 365.

1712075990_copilot-for-microsoft-365bb6360860a96c28d.jpeg


Ngoài GPT-4 Turbo và việc bỏ giới hạn trò chuyện và lần lượt, Microsoft còn thông báo rằng bắt đầu từ tháng 5, hãng sẽ tăng số lần tăng cường tạo hình ảnh hàng ngày cho nhà sáng tạo nghệ thuật AI Microsoft Designer bên trong Copilot cho Microsoft 365. Hiện tại, hình ảnh này mức tăng được giới hạn ở mức 15 lần mỗi ngày, nhưng vào tháng 5, chúng sẽ được tăng lên 100 lần mỗi ngày.

Microsoft cho biết tất cả những bổ sung và cải tiến mới này sẽ được triển khai trước tiên trên trang web Copilot , tiếp theo là các ứng dụng di động Copilot, sau đó là cho Windows và trình duyệt web Edge. Công ty trước đó đã thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ bổ sung hỗ trợ sử dụng dữ liệu công việc cơ bản bên trong Copilot cho các ứng dụng năng suất của Microsoft, bao gồm Word, Outlook, Excel và PowerPoint, vào cuối tháng này.
 

nnafly

Búa Đá
hiện tại copilot free chỉ cho up file ko quá 1 MB, nâng cấp lên bản pro 20$/tháng thì up dc file 10 MB
 


Top