Hướng dẫn - Cố vấn AI bởi ChatGPT miễn phí 10.000 Credit | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Cố vấn AI bởi ChatGPT miễn phí 10.000 Credit

Stevendie

Búa Gỗ
Mình đã nhận được 100.000 Credit sử dụng dịch vụ Cố vấn AI bởi ChatGPT bằng cách mua 5 lần gói Miễn Phí (cộng với số GPT mình có được khi tạo tài khoản). Cố vấn AI cơ bản là website tích hợp sẵn các prompt chatgpt giúp tạo và traning ra các AI để giải đáp 1 vấn đề chuyên sâu nhất như: SEO, bán hàng, tư vấn kinh doanh ...

Thử trò chuyện

image3843ac8f43cdd380.png


Credit mình nhận được để sử dụng Chat với AI

image.png


Danh sách các AI được traning sẵn bằng prompt

image1ba89c4ee04bfdc4.png


Trang chủ: https://mentor.chatgptvietnam.org
- 19 AI có sẵn
- Tải xuống trò chuyện PDF
- Tải xuống trò chuyện DOCX
- Tải xuống trò chuyện TXT
 

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
Cứ vào bảng giá, xong chọn plan free rồi đợi 60s, lại có thêm 10k
 

Stevendie

Búa Gỗ
Đã nâng cấp từ gpt3.5 lên gpt3.5 16k, bây giờ bạn có thể tạo ảnh bằng cú pháp /img YÊU CẦU
 


Top