Cô gái bị rắn cắn túm cổ luôn hung thủ tới bệnh viện khám nghiệm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Cô gái bị rắn cắn túm cổ luôn hung thủ tới bệnh viện khám nghiệm

hr.trung

Rìu Sắt Đôi
Một cô gái 20 tuổi ở Trung Quốc sau khi bị rắn cắn đã túm cổ con ml hung thủ này lôi đến bệnh viện bắt bớ luôn.
Cô giải thích vì vừa chơi đt vừa đi bộ, cô đã vô tình làm rơi đt vào lùm cây. Cô bị rắn cắn khi cố thò tay vào lùm cây lấy đt, nên cô túm cổ con ml đến cho các bác sĩ mục sở thị luôn xem có độc hay không và bao giờ thì chết =)))))
Tuy nhiên con ml này không có độc.
Các bác sĩ cũng khuyên cô sau này nên nhớ kĩ hình dáng và đặc điểm nhận dạng của nó là được rùi, đừng có bắt luôn mà mang đến như này rất nguy hiểm =))))))))))))))))
LoL

109846900_1063599044042766_8157298631676101343_n.jpg_nc_cat109_nc_sidb9115d_nc_ohcvqyIAXDMEUIAX-dX9-T_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

108257240_1063599014042769_6037849784727634525_n.jpg_nc_cat104_nc_sidb9115d_nc_ohcZKMJkIE9tBYAX_GGHh8_nc_htscontent.fhan2-4.jpg

110941052_1063599084042762_3686525811336644341_n.jpg_nc_cat110_nc_sidb9115d_nc_ohcFiSFfv0BUzwAX8DW7Dp_nc_htscontent.fhan2-4.jpg

Nhìn ảnh thì có lẽ hung thủ đã bị bóp đến nghẹt thở

Cre: Cbiz - Weibo Vtrans
 

malemkhoang

Rìu Chiến
Nguyên lý là mI không động đến ta thì ta không động đến mI.
Mình thích cái con ml này.
 


Top