Có ai biết loại vật liệu gì càng ép, càng bóp thì nó lại càng nở to ra không? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Có ai biết loại vật liệu gì càng ép, càng bóp thì nó lại càng nở to ra không?

IvanOoze

Búa Gỗ
Mình đang cố gắng để làm 1 thứ hữu ích trong cuộc sống mà có 1 chi tiết nhỏ cần mọi người tư vấn. Mình muốn làm 1 vật liệu mà nó nhỏ bằng hạt đậu xanh, sao cho chức năng của nó là cứ bóp vào hoặc ép, hoặc nén nó lại bằng tay hoặc bằng gì đó thì nó lại càng nở to ra. Nếu vật này ở trong 1 cái hộp nhỏ mà bị nén, thì nó cứ thế nở ra đến khi nào hết diện tích trong hộp nó sẽ dừng lại. Tức là nó có tính đàn hồi. Sau đó nếu mình đưa dòng điện vào trong khoảng 0 - 24V thì nó sẽ xẹp xuống ngay lập tức. Mình muốn hỏi có vật liệu nào hay như thế không ?
 

vettinhsau

Rìu Sắt
Chi tiết nhỏ xíu thôi ha...
 

Mtdev


Junior Moderator
trí tưởng tượng bạn đi hơi xa đấy =))) thực tế thì làm được nhưng bạn sẽ không bao giờ làm được, bạn nghiên cứu các đề tài về vụ trụ sao lùn trắng... thì bạn sẽ thấy cái bạn nghĩ nó tồn tại nhưng bạn sẽ không thể sở hữu được nó. vì bạn không có nguồn năng lượng lớn tới mức một ngôi sao có để nén vật chất.

Bash:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_l%C3%B9n_tr%E1%BA%AFng
 


Top