Close form | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Close form

thanhnguyenit

Rìu Sắt
chào ae mình muốn hỏi ae app mình có 3 form windows form C#. form1 là form main có chứa nút open form2 là danh mục đc chọn, sau khi chọn danh mục ở form2 thì form3 show lên và tắt form1,form2 đi. sao mình chỉ close đc form2 còn form1 không close đc
Vấn đề cơ bản là bạn đang làm việc với form2 chứ không phải form1. Muốn khi form3 bật thì cả hai form đầu đều tắt mà chỉ code ở form2 thì hãy thử đoạn code này:Lưu ý: Không nên tắt form2 và form1 vì nó sẽ tắt luôn form3. Chỉ được ẨN

Mình đã làm sẵn tại địa chỉ
View hidden content is available for registered users!


Nguồn: Tham khảo tại đây
 
Sửa lần cuối:


Top