Hỏi/ Thắc mắc - chuyển server lol Hàn Quốc,... | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc chuyển server lol Hàn Quốc,...

LeTony

Búa Gỗ Đôi
Các bác cho e hỏi là giờ muốn chơi server của các nước như hàn quốc, nhật,..... thì mình phải mua số điện thoại của từng nước để tạo acc hay sao ạ
Và nếu phải mua số điện thoại thì mới tạo đc acc thì mình nên mua ở đâu cho uy tín ạ, sợ vừa mua đc vài ngày, tháng thì hẹo lại toang
E cảm ơn tất cả các bác ạ
 


Top