Chuyện đùa trên rum - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chuyện đùa trên rum

malemkhoang

Rìu Bạc
Xem phần đính kèm 6849


Trưa nên các bác có cười cũng nho nhỏ thôi nhá
==========

Bác thực sự là "Nhà hài hước trẻ tuổi".

Điều quan trọng là người có máy bị nhiễm virus
nói rõ nguyên nhân bị nhiễm trong trường hợp nào
để người khác còn rút kinh nghiệm.
Chứ nhiễm xong rồi lên đây tìm cách khắc phục hậu quả
thì ích gì, thậm chí chỉ gây nên sự tức cười cho mọi người.
 

W H I T E

Rìu Vàng Đôi
IQ em hơi thấp, các bác ở trên khai não cho em với, câu chuyện này hài hước chỗ nào vậy
 
Top