Hướng dẫn và Thảo luận - Chia sẽ cách tốt nhất để chặn quảng cáo trên IOS - Apple App Mới Đọc Từ VOZ áp dụng thành công | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn và Thảo luận Chia sẽ cách tốt nhất để chặn quảng cáo trên IOS - Apple App Mới Đọc Từ VOZ áp dụng thành công

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
Mình sau khi lướt mạng tìm cách để chặn quảng cáo đầu cuối từ Ịphone mà không thành công có cài DNS của Adguard mà không thành công trên IOS và sản phẩm nhà Apple. Nhưng sau khi đọc bài của Voz thì thấy có App này xủ dụng được còn adguard pro ( bị hạn chế là phải mua không phổ biến rộng được.
Các hình ảnh của app này

Hạn chế thứ nữa là cái này hiển thị ra là Wifi Master Key báo mạng Offline mặc dù vẫn vào mạng ok
 

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
Bên voz nghệ nói có cả nhân viên mấy app chặn quảng cáo vào hỗ trợ mà.
Có thể là thế nhưng mà chặn tốt với IOS thì quả thật không hề dễ dàng. Mình đã tải và cài khá nhiều app nhưng rồi cuối cùng tìm ra cái bài nó về 2 ứng dụng có thể xử đẹp và thử DNSCloak và ok ngay
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
Dùng DNS dạng này dành cho mấy app linh tinh thì được, không nên dùng trên thiết bị quan trọng tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ngờ.
 

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
Dùng DNS dạng này dành cho mấy app linh tinh thì được, không nên dùng trên thiết bị quan trọng tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ngờ.
Cái này thực ra mình chỉ dùng làm máy phụ Iphone 8 plus và dùng để chặn quảng cáo chơi game thôi bạn ạ
 


Top