Giveaway - Cervino - Ứng dụng cho mọi thứ bạn làm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway Cervino - Ứng dụng cho mọi thứ bạn làm

diuiri

Rìu Vàng Đôi
apps.58169.13510798887520430.ba91d63d-9a6f-4fe6-8b0a-5903f5a12a44.jpg

Microsoft Store đang miễn phí phần mềm Cervino | One app for everything you do trị giá 111,900 vnđ (4,99$) trong 51 ngày.
· Đối với những người nghĩ rằng nên có một cách dễ dàng hơn để sử dụng công nghệ.
· Đối với những người muốn thiết bị không cảm ứng của nó cảm thấy giống một thiết bị cảm ứng hơn một chút; và đối với những người cảm thấy thiết bị cảm ứng của nó không đạt được tiềm năng đầy đủ với Windows.
· Dành cho những người biết việc có mọi thứ bạn làm chỉ ở một nơi dễ dàng như thế nào.

apps.21891.13510798887520430.adfd9cca-71e1-41a8-8fe0-3b5c7c1660f1.jpg


Cervino là ứng dụng dành cho bạn và hiện tại nó miễn phí với tất cả các tính năng của nó:
Trình soạn thảo văn bản
-Trình duyệt web
-Reminder
-Music và người chơi video
-Weather và dự báo
Trình xem -Pdf và chú thích nhanh.
... và nhiều hơn nữa.

Link Download: (miễn trong vòng 51 ngày kể từ ngày đăng bài)
 


Top