Giveaway - Cervino - Ứng dụng cho mọi thứ bạn làm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giveaway Cervino - Ứng dụng cho mọi thứ bạn làm

diuiri

Rìu Vàng
apps.58169.13510798887520430.ba91d63d-9a6f-4fe6-8b0a-5903f5a12a44.jpg

Microsoft Store đang miễn phí phần mềm Cervino | One app for everything you do trị giá 111,900 vnđ (4,99$) trong 51 ngày.
· Đối với những người nghĩ rằng nên có một cách dễ dàng hơn để sử dụng công nghệ.
· Đối với những người muốn thiết bị không cảm ứng của nó cảm thấy giống một thiết bị cảm ứng hơn một chút; và đối với những người cảm thấy thiết bị cảm ứng của nó không đạt được tiềm năng đầy đủ với Windows.
· Dành cho những người biết việc có mọi thứ bạn làm chỉ ở một nơi dễ dàng như thế nào.

apps.21891.13510798887520430.adfd9cca-71e1-41a8-8fe0-3b5c7c1660f1.jpg


Cervino là ứng dụng dành cho bạn và hiện tại nó miễn phí với tất cả các tính năng của nó:
Trình soạn thảo văn bản
-Trình duyệt web
-Reminder
-Music và người chơi video
-Weather và dự báo
Trình xem -Pdf và chú thích nhanh.
... và nhiều hơn nữa.

Link Download: (miễn trong vòng 51 ngày kể từ ngày đăng bài)
 


Top