Hướng dẫn và Thảo luận - Cập nhật để xem YouTube bằng VLC Media Player | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn và Thảo luận Cập nhật để xem YouTube bằng VLC Media Player

malemkhoang

Rìu Chiến
maxresdefault.jpg


Vừa rồi, khi xem cái playlist của Phi Anh (PLsyo9f492JBxYWhB-bqI2-jjs14yn2pT4)
thì hỡi ôi, VLC từ 2.2.6, 3.0.4, đến 3.0.8 chả con nào hiện hồn cả.
Thế mới té ngửa ra là VLC không còn xem YouTube được nữa.
Tại sao? Đó là vì giao thức mà YouTube đang sử dụng không phù hợp với VLC.
Vậy phải làm sao? Sửa giao thức của VLC cho phù hợp với YouTube thôi.
Sửa như thế nào? Đây là hướng dẫn:

B1. Tạo tệp "youtube.luac":
1.1. Truy cập vào:
Hoặc vào:
Nhấn nút "Raw" để mở trang trên;
1.2. Chọn và sao chép toàn bộ nội dung của trang "Raw";
1.3. Mở NotePad hoặc phần mềm tương tự;
1.4. Dán xuống nội dung của trang "Raw";
1.5. Lưu lại với tên "youtube.luac".

B2. Truy cập thư mục "playlist":
2.1. Winx86: "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\playlist";
2.2. Winx64: "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\playlist";
hoặc "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\lua\playlist"
2.3. MacOS: "/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/playlist/"
2.4. Linux: "/usr/lib/vlc/lua/playlist/"
2.5. VLC Portable: "\lua\playlist\" hoặc "/lua/playlist/".

B3. Tìm tệp "youtube.luac".

B4. Đổi phần mở rộng của tệp "youtube.luac" thành ".bak".

B5. Sao chép tệp "youtube.luac" tạo ra ở B1 vào thư mục "playlist".


Xong. Mở VLC và xem YouTube được rồi.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là xem từng video riêng lẻ.
Muốn xem trọn vẹn cả playlist như "PLsyo9f492JBxYWhB-bqI2-jjs14yn2pT4", thì vào:
"https://gist.github.com/seraku24/db42e0e418b2252f2136d2d7f1656be5"
Nhấn "Download ZIP" để tải về tệp .zip.
Giải nén để lấy ra tệp "149909-playlist_youtube-vlc3patch.lua".
Cũng đem chép vào thư mục "playlist" là được.

Hậu quả thì mượn tạm cái hình của QTM nhé:

mo-danh-sach-phat-youtube-trong-vlc-4.jpg
 

thanhthientd

Live Loving As Jesus
Rất hữu ích cảm ơn bạn nhiều
 

meebo

Rìu Vàng Đôi
{beauty}
Nào giờ dùng VLC mình mới biết nó xem được Youtube luôn. Đánh dấu lại để tối về triển.
 


Top