Cảnh mưa đá ở Cao Bằng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Cảnh mưa đá ở Cao Bằng

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Khiếp! Lần đầu tiên thấy cảnh mưa đá kiểu như thế này. Từ bé đến giờ mới thấy mưa đá đúng 1 lần, nhưng mà hạt bé tý, chưa thấy kiểu này bao giờ :D Khủng khiếp thật, từ đầu năm tiên đoán một năm sẽ không lành, vì ngay ngày mùng 1, 2 tết đầu năm thời tiết đã khác biệt và khắc nghiệt so với các năm khác rồi :D
 

hoctienga

Búa Gỗ Đôi
Sinh tồn khi đang đi trên cánh đồng lớn mà gặp mưa đá kiểu này, kỹ năng nào cần để sinh tồn nhỉ?
Kiếm chỗ nào mà trú vào thôi bác. Nếu ko có sấm sét, chắc chui gốc cây được.
Mà trên cánh đồng, thấy trời sần sùi, mây đen, thì phải kiếm cách tránh luôn rùi.
 


Top